Antimobbeprogram
OLWEUS - PROGRAMMET handler om å ha klare grenser og sanksjoner rettet mot mobberen. Mobbing er ingen konflikt, det er et overgrep. Hovedmålene for programmet er å redusere eller fjerne eksisterende mobbeproblemer i og utenfor skolemiljøet og å forebygge nye. Tiltaksprogrammet har tiltak på skolenivå, klassenivå og tiltak rettet mot den enkelte.
 

Her kan du lese mer om Olweus